Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ người trái pháp luật

Luật sư bào chữa giỏi, Luật sư hình sự giỏi ở TpHCM. Bào chữa cho bị can, bị cáo tại Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án các cấp. Hotline 0922 822 466

0
128
Tạm giữ người trái pháp luật

Điều 377. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ người trái pháp luật. luật sư bào chữa, luật sư hình sự, luat su bao chua, luat su hinh su, luat su gioi

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: luat su, luật sư, luật sư bào chữa, luật sư hình sự, luat su bao chua, luat su hinh su, luat su gioi

a) Không ra quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật;

b) Ra lệnh, quyết định bắt, giữ, giam người không có căn cứ theo quy định của luật;

c) Không chấp hành quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật;

d) Thực hiện việc bắt, giữ, giam người không có lệnh, quyết định theo quy định của luật hoặc tuy có lệnh, quyết định nhưng chưa có hiệu lực thi hành; luật sư đất đai, luat su dat dai

đ) Không ra lệnh, quyết định gia hạn tạm giữ, tạm giam hoặc thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giữ, tạm giam khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam dẫn đến người bị tạm giữ, tạm giam bị giam, giữ quá hạn. luật sư nhà đất, luat su nha dat

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Giam, giữ trái pháp luật từ 02 người đến 05 người; luật sư ly hôn, luat su ly hon

b) Làm người bị giam, giữ trái pháp luật bị tổn hại về sức khỏe với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; luật sư thừa kế, luat su thua ke

c) Làm người bị giam, giữ hoặc gia đình họ lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn;

d) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng. luật sư doanh nghiệp, luat su doanh nghiep

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Giam, giữ trái pháp luật 06 người trở lên; luật sư kinh tế, luat su kinh te

b) Làm người bị giam, giữ trái pháp luật tổn hại về sức khỏe với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc chết;

c) Làm người bị giam, giữ tự sát;

d) Làm gia đình người bị giam, giữ ly tán. luật sư giỏi

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Phân tích cấu thành tội phạm theo quan điểm luật sư bào chữa, luật sư hình sự: luật sư bào chữa, luật sư hình sự, luat su bao chua, luat su hinh su, luat su gioi

1. Mặt khách quan của tội phạm luật sư bào chữa giỏi

Tội phạm này chỉ đòi hỏi người phạm tội có hành vi khách quan là hành vi dưới dạng không hành động sau: van phong luat su, văn phòng luật sư

– Không ra quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của pháp luật: là trường hợp người có đủ thẩm quyền và có đủ căn cứ pháp lý để ra quyết định trả tự do cho người đang bị giam, giữ nhưng đã không ra quyết định trả tự do cho người đó.

– Không thực hiện quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của pháp luật: là trường hợp người có trách nhiệm thi hành các quyết định trả tự do cho người bị giam, giữ đã không thực hiện quyết định trả tự do của cấp có thẩm quyền.

Đối tượng của hành vi phạm tội của tội này là người được trả tự do theo quy định của pháp luật. Như trường hợp đã hết thời gian tạm giam, tạm giữ,…. công ty luật, cong ty luat

2. Mặt chủ quan của tội phạm luật sư hình sự giỏi

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ người trái pháp luật được thực hiện với lỗi cố ý. Động cơ phạm tội của việc không ra quyết định hoặc không thực hiện quyết định trả tự do cho người bị giam, giữ có thể khác nhau nhưng đây không phải là dấu hiệu định tội.

3. Khách thể của tội phạm luat su bao chua gioi

Tội phạm này xâm phạm đến sự hoạt động đúng đắn của cơ quan thi hành án, quyền và lợi ích của công dân.

4. Chủ thể của tội phạm luat su hinh su gioi

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt. Ngoài việc phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi (từ đủ 16 tuổi trở lên) và năng lực trách nhiệm hình sự, người phạm tội của chủ thể này phải là người có chức vụ, quyền hạn trong việc bắt giữ hay trả tự do cho người bị giam, bị giữ như: Viện trưởng, phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân; Chánh án, Phó chánh án Toà án nhân dân,…

Liên hệ luật sư bào chữa, luật sư hình sự để tư vấn thêm:

HÃNG LUẬT PHÚ & LUẬT SƯ
Điện thoại: (08) 2223 7476 – 0922 822 466
Luật sư Nguyễn Văn Phú
Email: phu.lawyers@gmail.com
Website: www.phu-lawyers.com
www.phuluatsu.com

TƯ VẤN ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ GIẤY PHÉP