Tội ra bản án trái pháp luật theo luật hình sự mới

Luật sư bào chữa giỏi, Luật sư hình sự giỏi ở TpHCM. Bào chữa cho bị can, bị cáo tại Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án các cấp. Hotline 0922 822 466

0
129
Tội ra bản án trái pháp luật

Điều 370. Tội ra bản án trái pháp luật. luật sư bào chữa, luật sư hình sự, luat su bao chua, luat su hinh su, luat su gioi

1. Thẩm phán, Hội thẩm nào ra bản án mà mình biết rõ là trái pháp luật, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. luat su, luật sưluật sư bào chữa, luật sư hình sự, luat su bao chua, luat su hinh su, luat su gioi

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên; luật sư đất đai, luat su dat dai

b) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu;

c) Kết án oan người vô tội về tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng;

d) Bỏ lọt tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng; người phạm tội nghiêm trọng hoặc phạm tội rất nghiêm trọng; luật sư nhà đất, luat su nha dat

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của bị cáo, người bị hại, đương sự mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; luật sư bào chữa giỏi

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. luật sư hình sự giỏi

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Kết án oan người vô tội về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; luật sư ly hôn, luat su ly hon

b) Bỏ lọt tội phạm đặc biệt nghiêm trọng hoặc người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng;

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của bị cáo, người bị hại, đương sự mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; luật sư thừa kế, luat su thua ke

d) Dẫn đến bị cáo, người bị hại, đương sự tự sát; luật sư doanh nghiệp

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên luật sư kinh tế, luat su kinh te

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Phân tích cấu thành tội phạm theo quan điểm của luật sư bào chữa, luật sư hình sự: luật sư bào chữa, luật sư hình sự, luat su bao chua, luat su hinh su, luat su gioi

1. Mặt khách quan.

Mặt khách quan của tội ra bản án trái pháp luật được thể hiện ở hành vi của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa và Hội thẩm nhân dân tham gia Hội đồng xét xử kí vào bản án và ban hành bản án đó khi thực hiện nhiệm vụ xét xử vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, lao động, kinh tế mà mình biết rõ là bản án đó trái pháp luật. Bản án bị coi là trái pháp ỉuật khi thuộc các trường hợp sau: luat su bao chua gioi

–  Về hình thức: luật sư thừa kế, luat su thua ke

Có vi phạm nghiêm trọng về tố tụng như thành phần Hội đồng không đúng, xét xử sai thẩm quyền, không điều tra xác minh theo quy định nhằm làm rõ các chứng cứ.

– Về nội dung: luật sư doanh nghiệp, luat su doanh nghiep

Áp dụng không đúng pháp luật để giải quyết (áp dụng sai điều luật), hoặc xác định không đúng quan hệ pháp luật dẫn đến kết quả giải quyết sai… Tuy nhiên đối với vụ án hình sự thì cần phân biệt với trường hợp phạm tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội hoặc không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội ở chỗ: Việc xét xử đối với bị cáo là đúng thủ tục và bị cáo là người đã thực hiện hành vi phạm tội, nhưng Hội đồng xét xử lại xử sai về tội danh và áp dụng không đúng điều luật khi giải quyết vụ án đó mà biết rõ là việc ra bản án đó là trái pháp luật. luật sư bào chữa, luật sư hình sự, luat su bao chua, luat su hinh su, luat su gioi

2. Khách thể luat su bao chua gioi

Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của Tòa án trong tiến hành tố tụng cụ thể là trong hoạt động xét xử. Ngoài ra còn xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. luật sư kinh tế, luat su kinh te

3. Chủ quan luật sư giỏi

Người phạm tội nêu trên thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý và phải biết rõ việc ra bản án đó là trái pháp luật.Đây là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

–  Chủ thể

Chủ thể của tội này là chủ thể đặc biệt gồm: Thẩm phán (chủ tọa phiên tòa), Hội thẩm tham gia xét xử vụ án. luật sư bào chữa, luật sư hình sự, luat su bao chua, luat su hinh su, luat su gioi

Tuy nhiên thực tế trong Hội đồng xét xử khi nghị án vẫn có những ý kiến khác nhau, theo chúng tôi trong trường hợp này người có ý kiến khác với những người (đa số khác thì không chịu trách nhiệm hình sự về tội này, tuy nhiên ý kiến đó phải thể hiện trong biên bản nghị án hoặc bằng văn bản bảo lưu ý kiến đó trong hồ sơ ở thời điểm nghị án).

Liên hệ luật sư bào chữa, luật sư hình sự để tư vấn thêm:

HÃNG LUẬT PHÚ & LUẬT SƯ
Điện thoại: (08) 2223 7476 – 0922 822 466
Luật sư Nguyễn Văn Phú
Email: phu.lawyers@gmail.com
Website: www.phu-lawyers.com
www.phuluatsu.com

TƯ VẤN ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ GIẤY PHÉP